אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למדעי החברה
החוג לסטטיסטיקה

טופס הרשמה ללימודי תעודה (השלמות) באקטואריה לשנת 2018

נא לצרף: קורות חיים, רשימת קורסים וציונים, אישור סיום תואר אחרון נלמד + דמי רישום (200 ש"ח)

פרטים אישיים

מס' תעודת-זהותשם משפחהשם פרטישם משפחה קודם
שם משפחה בלועזיתשם פרטי בלועזיתתאריך לידה   (תבנית: dd.mm.yyyy)מין
 זכר   נקבה
מען פרטי
עיררחוב ומספרתא-דוארמיקוד
טלפון וקידומתטלפון ניידכתובת דואר אלקטרוני 
 
פרטי עבודה
טלפוןפקסשם ממונהטלפון ממונה

השכלה אקדמית

בוגר חוגים
חוג א'חוג ב' (אם קיים)מוסדשנת סיוםממוצע
מוסמך
חוגמוסדשנת סיום 
 
דוקטור
חוגמוסדשנת סיום